Части за Автомобили

Намерете това от което се нуждаетеАуспуси – Автомобили

Изпускателната система е една система за отработените газове, състояща се от заден ауспух, среден ауспух, преден ауспух, изпускателен колектор, катализатор, EGR клапан, гарнитури и връзки за ауспух. Обикновено тези части от изпускателната система са използвани за насочване и изхвърляне на отработени газове от контролирано горене вътре в двигателя.

Колекторът е монтиран на двигателя с вътрешно горене и е предназначен да събира отработените газове от два или повече цилиндъра в една тръба. Цялата система за предаване изгорелите газове от двигателя и включва една или повече изпускателни тръби, както споменахме по-рано. Структурата и дизайна на изпускателната система зависи от главата на цилиндъра, изпускателния колектор, турбокомпресора, който увеличава мощността на двигателя.

Също така важна роля за структората играе и каталитичния конвертор или както ние го наричаме катализатора за намаляване на замърсяването на въздуха. Изпускателната тръба трябва да бъде внимателно предназначена за изхвърлянето на токсичните или вредни газове от потребителите на машината. Вътрешното изгаряне на горивото от двигателя може бързо да запълни затворено пространство с въглероден окис или други отровни газове, ако те не са правилно изхвърлени в атмосферата на открито.

Важно нещо което трябва да се знае е, че газове изхвърлени от мотора на автомобила са много горещи и тръбите на изпускателната система трябва да бъдат устойчиви на топлина. Друга важна точка е, че не трябва да преминават през или в близост до нещо, което може да се изгори или може да бъде повредено от топлината. За двигателя с вътрешно горене е важно да има настроена изпускателната система за оптимална ефективност. Освен това системата за изгорелите газове, трябва да отговаря на нормите за замърсяване във всяка страна.