Части за Агро техника

Намерете това от което се нуждаете


Експлоатация на газови уредби

 1. Да се ремонтират газови уредби само от хора, които имат разрешение за това.
 2. Преди да се вкара автомобила в газовата станция, трябва да се прекрати тютюнопушенето и да се спрат всички уреди, които е възможно да причинят искра. Такива са мобилните телефони, радиокасетофоните и т.н. Преди да се зареди с газ автомобилът, трябва да му бъде спрян двигателя.
 3. Ако има изтичане на газ, двигателят трябва да се изключи веднага и да се спрат всички дейности, които могат да доведат до получаването на искра или пламък. Купето на автомобила трябва да се проветри, както и помещението в което се намира.
 4. Периодично да се проверява херметичността на газовите връзки с пяна.
 5. Да не се допуска прегряване на резервоара от слънчевите лъчи.
 6. Да не се допуска нагряване на елементите от газовата уредба над 50 градуса, с изключение на изпарителя.
 7. Да не се позволява пълнене на резервоара с повече от 80%.
 8. Да се познава устройството на уредбата и използваното гориво.
 9. Да се спазват сроковете за проверка на уредбата.
 10. Да не се правят ремонти по уредбата.
 11. На всеки 5-6 хиляди километра да се подменя въздушния филтър.
 12. Да се следи електрическата уредба и високоволтовата система.
 13. Да се следи настройката на уредбата и предпазния клапан поне веднъж на 24 месеца.

Да се прекрати ползването на газовата уредба, ако:

 1. Има повишаване на температурата или налягането в резервоара над допустимите стойности.
 2. Има открити дефекти или деформации в системата.
 3. Има повредени укрепващи елементи.
 4. Ако има неработещо предпазно устройство.
 5. Ако има проблем в регулиращата или спирателната арматура.

При ПТП:

 1. Изключва се двигателя;
 2. Спират се всички електрически консумативи;
 3. Затварят се вентилите на резервоара;
 4. Свалят се клемите на акумулатора;
 5. Автомобилът се транспортира до сервиз.

При пожар:

 • Повтарят се горните действия до точка 3;
 • Спира се пътя на пожара към резервоарите;
 • Режат се клемите на акумулатора като се потуши пожарът;
 • Автомобилът се транспортира до сервиз.

Не трябва да се паркират автомобили с газови уредби в следните гаражи:

 1. Да са с действаща вентилация;
 2. Да имат автоматична аварийна вентилация и газсигнализатор.