Части за Агро техника

Намерете това от което се нуждаете


Съединители за агро и селскостопански машини

Как работи съединителя при агро техниката

Ролята на съединителя за движението на машината е от голяма важност и в следващите редове на тази статия ще илюстрираме как той функционира.

Чрез съединителя на агро техниката се превключва посоката на въртене, осигурява се по-добро предаване за задвижване на машината и преминаване на друга предавка. Чрез  него се постига усилване на скоростта на движение чрез преместване на друга ос или промяна на ротацията в осите на агро техниката. Чрез съединителя се сменят скоростите и се минава на по-висока или по-ниска такава, в зависимост от това дали искаме да засилим движението или да спрем.

При употреба на съединителя при агро техника се преминава на по-ниска скорост, тогава когато имаме налице по-малко въртене на осите и обратно  - при по-голямо въртете се преминава на по-висока скорост. Посредством съединителя се осъществява и преминаване на задна скорост, при което действие се включват и въртящите се валове. Съединителят при агро техника се оказва особено важна част, чрез която се осъществява движението на машината.

Тъй като колелата на агро техниката се движат непрестанно, докато това не е така с двигателя, те трябва да са отделно от самия двигател. Именно съединителят е този, който постига безпроблемно превключване от една на друга предавка и по този начин намаляне на ускорението на агро техниката. Работата, която се извършва в този случай е триене между маховика и диска на съединителя, при което входът на карданния вал се затваря и така се постига въртене с еднаква скорост. Съединителят има силата на триене като тази на спирачките, но целта на тези части и самото предназначение при управлението е различна.

При превключване на предавките се осигурява подходящо предаване за превключване и задвижване от страна на двигателя на агро техниката. При самото натискане на педала  на съединителя се получава движение и преминаване на друга предавка.