Части за Камиони

Намерете това от което се нуждаете


Регулиране на температурата на горивото при камионите

Двигателите при тежкотоварните камиони са проектирани да регулират температура на горивото, което им позволява да работят по-ефективно и икономично. Горивните системи на двигателите при камионите са разделени на зони с ниско и високо налягане. В зона с ниско налягане се намират филтрите, през които преминава горивото.

Зоната за високо налягане на горивната система при камионите се намира на мястото където се впръсква горивото в цилиндрите. Задвижването на буталото на инжекторите произвежда високо налягане, необходимо за впръскване на горивото и ефективното му изгаряне. Инжекторите при камионите представляват електромагнитни клапани.

Инжекторите захранват двигателя с вътрешно горене въз основа на неговият обем. Освен системите за затопляне на горивото, горивната система на камиона притежава и охладители, които компенсират увеличаването на топлината и контролират ефективната работна температура на горивото.

При някои съвременни двигатели с вътрешно горене не се изискват горивни охладители. При тези двигатели горивната система черпи гориво от резервоара през основния филтър. Горивото се охлажда, като се насочва обмена на гориво към горната предна част на главата на цилиндъра на двигателя.

В тази връзка, излишното гориво от инжекторите се смесва с входящото гориво и се изпомпва през вторичен филтър. Горивото след това се изпраща към инжекторите в задната част на главата на цилиндъра. Този тип горивни системи за камиони са най-често срещани при марката Volvo.

Те се основават само на количеството горивото, необходимо за изгарянето, поддържайки нормална работната температура на горивото. Рециркулирането на горивото поддържа нормалната работна температура възползвайки се от охлаждащата течност на двигателя, при което се получава по-добро и прецизно регулиране отколкото при връщането на горивото.