Части за Строителни машини

Намерете това от което се нуждаете


Датчици за двигател на строителни машини

В ECU (електронна система за контрол) при строителните машини има много датчици и сензори, които следят двигателя и неговата работа, като същевременно пращат информация до компютъра. Датчиците на двигателите с вътрешно горене подават информация към ECU за нивото на моторното масло, температурата на охлаждащата течност, потока на отработените газове, наличието на кислород и т.н.

Сензорът за входящ въздух също е датчик, който се използва при строителните машини. Той се намира след въздушния филтър в тръбната система. Сензорът за налягане се намира най-често в всмукателния колектор. Той служи за измерване на обема на входящия въздух от двигателя към изпускателната система. Чрез него се следи натоварването на двигателя. Датчика за налягането е силициев чип.

Когато има промяна на налягането в смукателния колектор, точи чип може да се огъва. Съвместната работа на датчика за входящ въздух, датчика за оборотите на двигателя и за ъгъла на коляновия вал, дават възможност на ECU да изчисли операционното натоварване на двигателя.

Обикновено, датчика за температурата на водата е разположен в близост до изхода на охлаждащата течност. Този сензор е нужен, защото ако двигателят е студен, горивото изгаря по-некачествено. Ако двигателят е студен, тогава триенето между частите му е по-голямо, както и операционното натоварване.

Сигналът, който се подава от датчика за температурата на водата, в повечето машини се използва от ECU и с него се определя какво обогатяване на горивото е необходимо. Тази информация служи за корекции и така се подобрява работата на двигателя, докато е студен. Сензорът за газта се намира обикновено при педала за подаване на газ. Този датчик може да се монтира и при двигателя, но това зависи от неговия тип и модела на превозното средство.

Сензорът, който служи за измерване на съотношението на изгорелите газове се монтира в изпускателната система на машината. Той подава информация, която служи за изчисляване на смесването на горивото с въздуха и дали трябва да се правят допълнителни корекции.