Части за Строителни машини

Намерете това от което се нуждаете


Изпускателни системи за строителни машини

Ще обсъдим в тази статия някои елементи и части при строителните машини, най-вече тези от изпускателната система. Една част от нея е изпускателният колектор.

Изпускателната система се състои от заден, среден и преден ауспух, изпускателен колектор, EGR клапан, катализатор, връзки и гарнитури за ауспух. Тя е машина за отработените газове. Частите на тази система служат за изхвърляне на вече отработените газове от горенето в двигателя.

Предназначението на колектора е да събира отработените газове. Той е монтиран на двигателя и събира газовете от два или повече цилиндъра в една тръба, когато става въпрос за строителни машини. Цялата система, която служи за предаване на газовете от двигателя е изградена от една или няколко изпускателни тръби. Дизайна и структурата на тази система е различен и зависи от главата на цилиндъра, турбокомпресора и изпускателния колектор.

Каталитичният конвертор също е много важен, той се нарича още – катализатор и служи за намаляване на замърсяването на въздуха. Изпускателната тръба е предназначена да изхвърля токсичните газове и тя трябва да е монтирана така, че те да не влизат в машината и да не се вдишват от нейните потребители. Изгарянето, което се получава от двигателя може много бързо да запълни едно затворено пространство и да го напълни с въглероден окис, както и с други опасни газове, ако не се изхвърлят на открито в атмосферата.

Освен това, не е за подценяване и факта, че изхвърляните от машината газове са с много висока температура, за това тръбите на изпускателната система трябва да са устойчиви на голяма топлина. Те трябва да се монтират далеч от места, които са лесно запалими и могат да бъдат повредени от високата температура. Изпускателната система на двигателя с вътрешно горене трябва да е настроена така, че да работи ефективно и оптимално. Системата за изгорелите газове трябва да отговаря на нормите за замърсяване, които се определят за всяка страна.