Части за Строителни машини

Намерете това от което се нуждаете


Пълна гама резервни части за охладителната система на строителни машини.

При строителните машини, охладителната система е съставена от много компоненти като водна помпа, воден радиатор, електрическа перка за радиатор, водни съединения, датчици, релета и др.

Радиаторът е много важна част от охладителната система, с него се извършва охлаждането на двигателя с вътрешно горене. Той се използва най-вече в пътно транспортните превозни средства, но освен това и в други, които са с бутални двигатели, при железопътните локомотиви, въздухоплавателните средства, мотоциклетите и други, които са с подобен двигател.

Охладителната система се захранва с топлоносител в течно състояние, като антифриз или вода, който преминава през блока на двигателя и се нагрява. След това циркулира в тръбите и маркучите и влиза в радиатора, от където топлината изчезва в атмосферата. Когато течността е охладена, тя отново се връща към двигателя, за да отнеме още от натрупаната топлина и по този начин се осъществява охлаждането на ДВГ. Този процес се повтаря, докато двигателят работи, но само когато е необходимо.

Вътрешната температура също оказва влияние при този процес. Има машини, при които се използва въздушно охлаждане и по този начин се намалява температурата в двигателя. При тях има електрическа перка, която е монтирана близо до радиатора и така се издухва въздух през него. По този начин течността се охлажда. При охладителната система, въздухът играе много важна роля, защото точно той отнема топлината от радиатора. Това води до необходимостта от непрекъсната подмяна на загрения въздух с нов, по-хладен.

Този топлинен трансфер се повтаря непрекъснато, когато това е необходимо. Това е причината, радиатора да се монтира зад маската или зад решетката в предната част на строителната машина. Когато тя се придвижва, въздуха преминава непрекъснато през радиатора и по този начин отнема топлината, която се натрупва в него. Когато превозното средство не се движи или няма достатъчно силен въздух, тогава се включва вентилатора, който е насочен директно в радиатора и така се създава изкуствено въздушно течение, като се отнема натрупаната топлина.

Двигателите с вътрешно горене се нуждаят както от надеждна охладителна система, така и от поддържане на оптимална топлина на самите тях, за да се предотвратят износване на частите и разход на гориво, а и да се осигури доброто им функциониране.

Днес не може да се каже, че с усъвършенстването на бензиновите и дизелови двигатели ефективността на превръщането на химическата енергия в механична е особено висока. Все пак цели 70 процента от тази енергия се преобразува в топлина и именно поради този висок процент, наличието на работеща охладителна система е задължително. Тя осъществява контрол на топлинната енергия и помага на двигателя да работи ефективно, без да прегрява или да се охлажда прекалено. Това всъщност е основната задача на охладителната система.

Интересното е, че при работа на строителна техника на шосе се отделя толкова топлина, че тя би била достатъчна за отопление на две средни по площ жилища. Освен вече споменатата основна функция на охладителната система, а именно да предпазва двигателя от прегряване, тя има и задачата да помогне на двигателя да се загрее по-бързо. Така се постига пестене на гориво, а и се предотвратява износване на частите на машината.

За да постигне охлаждане на двигателя се прилагат два метода – охлаждане чрез течност или чрез въздух. При първия метод се ползват течности (вода или антифриз), които преминават край двигателя и отнемат от топлината му. Споменатите течности циркулират в системата през маркучи и канали, за да достигнат до двигателя. След като водата или антифриза преминат край двигателя, те се отвеждат в радиатор, който отвежда топлината във въздуха.

Вторият метод на охлаждане или охлаждане чрез въздух, е по-стар и се наблюдава при стари автомобили и строителна техника. При него самият двигател е оребрен с ребра от алуминий, които охлаждат топлината в следствие на функционирането на двигателя. Благодарение на силни вентилатори, топлината се отвежда във въздуха.